Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów ZIT

Zapraszamy wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych RPO WO 2014-2020 do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Zamykanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (trwałość projektu, egzekucja należytego wykonania i kar umownych w okresie trwałości, rozliczanie końcowe).
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.
Zapraszamy!