Zamówienia publiczne

2019-08-12 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/36/2019

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/ 36/2019/Bioróżnorodność - Dostawa zestawów upominkowych w formie cebul kwiatowych
2019-05-17 -

Zapytanie nr ZP/AO/24/2019

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty na usługę świadczoną przez tłumacza polsko-czeskiego podczas wizyty delegacji przedstawicieli Aglomeracji Ołomunieckiej w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. zapytanie ofertowe...
2019-05-06 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/21/2019

Dostawa drzew i krzewów ozdobnych, nasion w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r. Informuje się o dokonaniu zmiany w zapytaniu...