Zapytanie nr ZP/AO/24/2019

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty na usługę świadczoną przez tłumacza polsko-czeskiego podczas wizyty delegacji przedstawicieli Aglomeracji Ołomunieckiej w Opolu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. zapytanie ofertowe, godziny dotyczące tłumaczeń znajdują się w pliku pn. Ramowy program wizyty

 

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@ao.opole.pl w terminie do 24 maja 2019r.

Data dodania: 
17 Maj 2019
Data modyfikacji: 
17 Maj 2019