Zamówienia publiczne w roku 2016

2016-04-26 2016-06-15

Zamówienie publiczne nr ZP/AO/13/2016

Świadczenie usług cateringowych polegających na obsłudze spotkań / konferencji / uroczystości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.