Zamówienia publiczne w roku 2017

2017-12-19 -

Zapytanie nr ZP/AO/14/2017

Przeprowadzenie kompleksowego badania okresowego oraz kompleksowego badania rocznego sprawozdania składanego do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...