Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/52/2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy z zakresu urządzeń przeciwpowodziowych oraz działań prowadzonych w czasie powodzi, zasobów wodnych w postaci rzek i zbiorników wód powierzchniowych oraz innej infrastruktury wodnej zlokalizowanej na terenie Aglomeracji Opolskiej na podstawie analizy desk-research oraz (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z zamawiającym) na podstawie wizji lokalnych.

Data dodania: 
19 December 2018
Data modyfikacji: 
19 December 2018