Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/41/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie lekcji dla dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - zadanie nr 10 – lekcje z zakresu gospodarki odpadami w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”, zgodnie z umową RPOP.05.02.00-16-0015/17-00 z dnia 18.10.2018 r.

Data dodania: 
23 October 2019
Data modyfikacji: 
23 October 2019