Aktualności Aglomeracji Opolskiej

Skrócone godziny otwarcia Biura SAO

Szanowni Państwo, informujemy, iż Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 24 grudnia br. będzie czynne do godz. 12:00. 25 i 26 grudnia nie pracujemy. W dniu 27 grudnia br. Biuro SAO będzie czynne w standardowych godzinach: 7:30 - 15:30 31 grudnia br. Biuro SAO będzie czynne do godz. 13:00.

Aglomeracja Opolska w 2018 r.

Prezentujemy Publikację opracowaną przez Urząd Statystycznyczny w Opolu. Publikacja zawiera dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą Aglomeracji Opolskiej w 2018 r. Opracowanie odnosi się do głównych obszarów badań statystycznych dotyczących ludności, ruchu naturalnego,...

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Jana Labusa, Burmistrza Ozimka oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Skrócone godziny otwarcia Biura SAO

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu dzisiejszym Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska czynne do godz. 13:00.
72785218_2708780499153395_2303225892366712832_n

I Festiwal Bioróżnorodności

Dnia 22 października 2019 r. odbył się w Opolu I Festiwal Bioróżnorodności, jako ostatnie z działań w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”. Festiwal finansowany był ze środków Europejskiego...

Informacja o wynikach głosowania internautów na spot filmowy promującego lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody

W dniach od 14 października do 18 października 2019 r. odbywało się poddaniu głosowanie internautów na oficjalnym profilu Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska na Facebooku pod adresem facebook.com/stowarzyszenie aglomeracja opolska nad pracami filmowymi laureatów konkursu w celu przyznania dwóch...