Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Sprawozdanie z realizacji projektu Zintegrowany Rozwój AO za grudzień 2014

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z realizacji projektu Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej za grudzień 2014.

Podpisano aneks do umowy o dotację

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. W dniu 8 lipca 2014 r. do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/109/13 o dotację...

Zaawansowanie rzeczowej realizacji projektu – grudzień 2013 - czerwiec 2014

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat realizacji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Badanie ankietowe

Celem badania ankietowego jest poznanie opinii na temat funkcjonowania systemu transportowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców.

Rozpoczęcie prac nad Studium komunikacyjnym

W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem przez Firmy TRAKO s.j. oraz PBS Sp. z o.o. informujemy, że przez najbliższe 2 miesiące począwszy od 7 maja br. prowadzone będą następujące badania: zachowań i preferencji transportowych mieszkańców AO, napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich i linii przewoźników komercyjnych oraz pomiarów natężenia ruchu.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Podpisano umowę z wykonawcą Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej

27 marca 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej. W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyło TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy s.j. z Wrocławia. Firma TRAKO istnieje na rynku ponad 10 lat i przygotowała już ponad 100 opracowań...

Warsztaty strategiczne 12.03.2014r.

12 marca 2014 r. odbyły się kolejne warsztaty strategiczne w ramach prac nad Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.