Ogłoszenia

2020-04-02 -

ZP/AO/15/2020 opracowanie Planu działania (Action Plan)

Przedmiotem zapytania jest opracowanie Planu działania (Action Plan) w projekcie pn. E-COOL współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE