Ogłoszenia

2020-01-15 -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Biura Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA W DZIALE OCENY I WYBORU PROJEKTÓW w pełnym wymiarze czasu pracy Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba Termin...
2020-01-02 -

ZP/AO/1/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe
2019-10-23 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/41/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie lekcji dla dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - zadanie nr 10 – lekcje z zakresu gospodarki odpadami w ramach projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie...