Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej

 Z początkiem czerwca po raz kolejny mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej. Od 5 do 7 czerwca 2019r. z wizytą w Opolu przebywali przedstawiciele Miasta Ołomuniec, Přerova, Prostějova, Hranic oraz Zakładu Komunikacji Miejskiej z Ołomuńca, Izby Handlu oraz pracownicy wydziałów Urzędu Miasta w Ołomuńcu odpowiedzialni za wdrażanie Strategii ZIT oraz realizację projektów wspólfinansowanych ze środków UE. Wizyta była kolejnym działaniem kluczowym realizowanym w ramach projektu Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands), który współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Progrmu INTERREG VA Republika Czeska – Polska (Przekraczamy granice).  

Program obejmował wiele interesujących punktów.

 

W pierwszym dniu pobytu w Opolu uczestnicy wizyty studyjnej uczestniczyli w otwarciu kolejnego obiektu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu - budynku zaplecza wdrożeniowego i biurowego. Czwarty etap rozbudowy PNT to 8800 metrów kwadratowych przeznaczonych na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. W nowym budynku znajduje się sześć modułów hal z zapleczem administracyjnym, sanitarnym i socjalnym oraz powierzchnie biurowe o zróżnicowanej powierzchni. Obiekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (działanie dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych). Ponadto mieliśmy okazję wejść do nowoczesnego Data Center w budynku wysokich technologii, które posiada specjalistyczny certyfikat bezpieczeństwa. Goście obejrzeli również hale, w których ulokowane są firmy z bardzo różnych branż.

Kolejny dzień wizyty poświęcony został na wyjazd studyjny do Aglomeracji Wrocławskiej. Przedstawiciele Aglomeracji Ołomunieckiej byli bardzo zainteresowani innym niż funkcjonujący w Aglomeracji Opolskiej modelem wdrażania ZIT tj. wdrażaniem instrumentu poprzez porozumienie gmin z pewnego obszaru. Model taki odpowiada modelowi funkcjonującemu w Aglomeracji Ołomunieckiej. Uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpień przedstawicieli Biura ZIT Wrocławia, w których poruszone zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru funkcjonalnego Wrocławia. Dokonano porównania funkcjonujących w Polsce i Czechach modeli funkcjonowania oraz wdrażania instrumentów terytorialnych.

Ostatni dzień pobytu poświęcony został w całości na zapoznanie gości z ofertą turystyczną gminy Krapkowice opartą o ślady dziedzictwa przemysłowego. W trakcie wędrówki szlakiem obuwniczym (aż do byłych zakładów obuwniczych Bata) uczestnicy wysłuchali nie tylko informacji historycznych ale poznali również proces budowania szlaku w oparciu o zasoby gminy w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych.

W trakcie całej wizyty uczestnikom z Czech towarzyszyli przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Mieli również okazję do spotkań z wójtami i burmistrzami gmin AO.

Ponadto koordynatorzy projektu po stronie polskiej i czeskiej omówili również najbliższe działania w ramach projektu oraz stan jego wdrażania.