Konkurs wiedzy z zakresu odpadami – zmiana regulaminu

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu:

Konkurs wiedzy z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej

Zmianie ulega ustęp IV. Warunki udziału w konkursie.

Punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Termin składania prac konkursowych upływa z dniem: 30.04.2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data przesłania pracy)”

Jednocześnie przypominam, skan pracy wraz skanem karty zgłoszeniowej  należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na zasadach opisanych  w regulaminie promocja@ao.opole.pl.

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie w czasie wolnym od zajęć.

Zmieniony Regulamin konkursu z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej