Rozstrzygnięcie konkursu filmowego "Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska"

Informacja o wynikach konkursu

NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA

na przygotowanie spotu filmowego promującego lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody

 

 1. W dniu 14 października 2019 r. komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu punkt VI.3 dokonała oceny i wyboru prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
 1. zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu i jego założeniami,
 2. oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot,
 3. wartość artystyczną spotu,
 4. wartość techniczną spotu
 1. Zgodnie z regulaminem konkursu punkt VII. 2, uwzględniając zapisy punktu VII.7 komisja przyznała nagrody w następujący sposób:

Kategoria szkół podstawowych:

 1. za zajęcie pierwszego miejsca– nagroda rzeczowa o wartości 1 000 zł:
 1. Gabriel Tańczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu

 

 1. za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł (dwie równorzędne nagrody):
 1. Nadia Wita – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                                 w Szczedrzyku;
 2. Magdalena John - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana           Twardowskiego w Januszkowicach;
  1. za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł - (dwie równorzędne nagrody):
 1. Victoria Malek -  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana           Twardowskiego w Januszkowicach;
 2. Martyna Antoniewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5                                            z oddziałami integracyjnymi w Opolu

 

 

 

 

Kategoria szkół ponadpodstawowych:

 

 1. za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 1 000 zł:
 1. Florian Rychlik – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu
  1. za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł – nie przyznano
  2. za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł – nie przyznano.

 

 

Jednocześnie Komisja zadecydowała o poddaniu głosowaniu przez internautów na oficjalnym profilu Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska na Facebooku pod adresem facebook.com/stowarzyszenie aglomeracja opolska prac filmowych ww. uczestników, w celu przyznania dwóch dodatkowych nagród.

 

 

                                                                                                                          

            Opole, 14.10.2019 r.