Zapraszamy na seminarium: „Uwarunkowania rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz możliwe pola współpracy w aspekcie zmian klimatu”

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wspólnie z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pn. „Uwarunkowania rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz możliwe pola współpracy w aspekcie zmian klimatu”, które odbędzie się 26 lutego 2019 r. (wtorek) w godzinach 10.00 -13.30 w siedzibie SAO ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole.

 

 Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności. Seminarium, na które Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak planować działania adaptacyjne w skali regionalnej i lokalnej, jaką współpracę w tym zakresie mogą podjąć różne podmioty, instytucje, sektory aby lepiej przygotować się na np. na gwałtowne zjawiska pogodowe czy długotrwałe susze i powodzie.

Program seminarium umożliwia na zabranie głosu oraz dyskusję nad ważnymi wyzwania wiążącymi się ze postępującymi zmianami klimatu.

 

Program spotkania

 

  1.  Prezentacje wprowadzające:
  1. Scenariusze zmian klimatu oraz  skutki tych  zmian klimatu dla sektora gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, bioróżnorodność, tereny zurbanizowane  – Dr Sylwia Horska – Schwarz, ekspert projektu;
  2. Dobre praktyki działań adaptacyjnych – niebieska i zielona infrastruktura jako odpowiedź na przebiegające zmiany klimatu– Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”;
  3. Wyzwania w zakresie polityki rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym w aspekcie adaptacji do zmian klimatu – Renata Klimek, architekt urbanista, ekspert projektu;
  4. Plany projektowe Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dotyczące przygotowań do działań adaptacyjnych do zmian klimatu – Katarzyna Harnyś – Mielnik, Bernadeta Lisson – Pastwa.

 

  1. Dyskusja w podziale na grupy tematyczne:
  1. Identyfikacja głównych problemów związanych ze zmianami klimatu w sektorze gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, bioróżnorodności, funkcjonowania terenów zurbanizowanych i miast;
  2. Podsumowanie, czy i w jakim zakresie jest możliwa współpraca podmiotów i sektorów w planowaniu i wdrażaniu działań adaptacyjnych na terenie województwa opolskiego.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres magdalena.olyniec@ao.opole.pl do dnia 22.02.2019 r.

 

Pytania dotyczące seminarium oraz projektu można kierować na krukowska@zielonaakcja.pl tel. 600 276 829  

 

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚ i GW realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Więcej o projekcie na www.malartencja.pl