Konkurs na spot filmowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na spot filmowy! Szczegóły na plakacie i w Regulaminie konkursu.

Konkurs na przygotowanie spotu filmowego promującego świadomą gospodarkę odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej
Konkurs organizowany w ramach projektu: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” - projekt numer: RPOP.05.02.00-16-0015/17, zgodnie z umową RPOP.05.02.00-16-0015/17-00 z dnia 18.10.2018 r.