Aglomeracja Opolska w liczbach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją Urzędu Statystycznego w Opolu pn. Aglomeracja Opolska w 2011r. oraz publikacją wydaną w 2015 roku pn. Aglomeracja Opolska w 2013r. Oba opracowania stanowią portret jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomeracje Opolską. Opracowania zawierają bogaty zestaw danych niezbędnych w kreowaniu polityki regionalnej i tworzeniu analiz charakteryzujących sytuację społeczno - gospodarczą gmin zrzeszonych w Aglomeracji Opolskiej.

Źródłem informacji nt. Aglomeracji Opolskiej jest również prezentacja  przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu Opolskie w internecie. Prezentacja ukazuje możliwości Geoportalu OWI- narzędzia umożlwiającego m.in. zapisywanie map, społeczną weryfikację danych, druk kompozycji mapowych jak również  eksportowanie danych w formie tabelarycznej. Ponadto Geoportal OWI zawiera wyszukiwarkę atrybutową i przestrzenną oraz  prezentację kartograficzną danych. Funkcjonalność geoportalu OWI oraz rozbudowany zasób informacji przestrzennej umożliwia diagnozę problemów, celów i potrzeb występujących w Aglomeracji Opolskiej.

Prezentujemy Państwu także publikację opracowaną wspólnie przez Urząd Statystyczny w Opolu, Urząd Statystyczny w Ołomuńcu oraz Urząd Statystyczny w Ostrawie na temat miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim, ołomunieckim i morawsko – śląskim.  

Publikacja zawiera zestaw informacji m.in. z zakresu demografii, edukacji, mieszkań i podmiotów gospodarki narodowej charakteryzujących miejskie obszary funkcjonalne utworzone w województwie opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim. Opis analityczny został wzbogacony elementami graficznymi i tablicami przeglądowymi. W celu zilustrowania zmian w czasie wybrane dane zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym, obejmującym lata 2010–2018.

Zachęcamy do lektury i porównania naszych aglomeracji.