TROPA VERDE

 

 

Tropa Verde, rewarding recycling!

 

„Tropa Verde – nagradzamy recykling!” to projekt współpracy międzynarodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT III.

URBACT III to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem programu jest wymiana doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Program jest realizowany we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w dwóch krajach partnerskich — Norwegii oraz Szwajcarii.

Tropa Verde – nagradzamy recykling! (Tropa Verde, rewarding recycling!)

Czas realizacji projektu: 04.12.2018 – 04.06.2021. 

Partner wiodący projektu:
Miasto Santiago de Compostela (Hiszpania). 

Wszyscy partnerzy projektu z podziałem na grupy współpracy:

GRUPA 1 – miasta:
- Santiago de Compostela (Hiszpania),
- Guimarães (Portugalia).

GRUPA 2 – aglomeracje:
- Métropole Nice Côte d'Azur (Francja).
- Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (Polska),

GRUPA 3 – dzielnice:
- Pavlos Melas (dzielnica Salonik - Grecja),
- Zugló (dzielnica Budapesztu – Węgry).

Tropa Verde to platforma multimedialna stworzona przez firmę Teimas Desenvolvemento na zlecenie hiszpańskiego miasta Santiago de Compostela w celu promowania odpowiedzialności za środowisko. 
Użytkownicy portalu Tropa Verde segregują odpady i oddają ich wybrane frakcje do wybranych punktów w zamian otrzymując vouchery. Otrzymane vouchery podlegają wymianie na nagrody oferowane przez instytucje publiczne oraz lokalnych przedsiębiorców. 

Funkcjonowanie platformy opiera się na połączeniu miejsc składowania odpadów (np. „zielonych punktów”, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) z lokalnymi urzędami i przedsiębiorcami oferującymi zniżki lub nagrody. W ramach projektu organizowane są również warsztaty, akcje uliczne i inne działania promocyjne. 

Więcej informacji na temat projektu:
https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling 

Strona internetowa projektu (w przygotowaniu):
https://opole.tropaverde.org

Kontakt:
Mateusz  Huk
Specjalista do spraw projektów własnych
Tel: +48 77 44 61 402
mateusz.huk@ao.opole.pl