Polsko - czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej

Projekt „Polsko-czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej” jest realizowany przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz partnera czeskiego: Národní Klastrová Asociace.

Czas realizacji projektu: 01.01.2019r. - 31.12.2021r.

Projekt zakłada powstanie klastra zrzeszającego podmioty zarówno prywatne jak i publiczne z Polski i Republiki Czeskiej. Celem klastra jest promocja inicjatyw gospodarczych z pogranicza polsko-czeskiego w zakresie zielonej gospodarki, turystyki prozdrowotnej, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej. W ramach projektu powstanie międzynarodowa struktura formalna dbająca o interesy podmiotów zajmujących się tą tematyką na pograniczu. Oprócz działalności promocyjnej klaster stanie się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy jego członkami oraz stanie się impulsem do sieciowania kolejnych organizacji z pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Działania promocyjne i informacyjne.
  2. Powstanie dwóch oddziałów biura klastra - po jednym u każdego z partnerów projektowych.
  3. Wizyty przedstawicieli partnerów polskich/czeskich oraz instytucji współpracujących po drugiej stronie granicy.
  4. Staże w ramach sieci klastrowej.
  5. Organizacji 14 polsko-czeskich spotkań (warsztatów, śniadań biznesowych, konferencji) i przeszkolenie tzw. ambasadorów klastra w Polsce i Republice Czeskiej.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

- instytucji partnerskich i ich pracowników,

- pracowników instytucji współpracujących,

- uczniów i studentów uczących się na kierunkach związanych z zieloną gospodarką,

- pracowników naukowych zajmujących się zieloną gospodarką,

- przedstawicieli społeczności lokalnych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU NA STRONIE: https://aglomeracja-opolska.pl/polsko-czeski-klaster/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. DOŁĄCZ DO NAS I ODKRYJ MOŻLIWOŚCI GRANIC!

Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”