II posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych

W dniu 27 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się drugie spotkanie Partnerów Regionalnych projektu E-COOL. W trakcie spotkanie przekazane zostały informacje o zrealizowanych już przedsięwzięciach, a także pokazane plany działań na najbliższą przyszłość. Kontynuowaliśmy także dyskusję na temat potrzeby dokonania zmian pod kątem przedsiębiorczości ludzi młodych w Regionalnym Programie Operacyjnym. W drugiej części spotkania przedstawiliśmy przykłady dobrych praktyk od partnerów projektowych, które po raz pierwszy zaprezentowano podczas Seminarium Międzynarodowego w Brnie. Po omówieniu każdej z praktyk poddano je ocenie członków grupy Partnerów Regionalnych.