IV posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych

31 stycznia 2020 r. już po raz czwarty spotkali się Partnerzy regionalni projektu E-COOL czyli Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania
i ekosystemu przedsiębiorczości
, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Politechniki Opolskiej, gmin Aglomeracji Opolskiej, Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, szkół z terenu AO oraz organizacji pozarządowych, którzy pełnią rolę regionalnych partnerów projektu.

Głównym tematem spotkania z naszymi ekspertami regionalnymi była ocena dobrych praktyk, które partnerzy projektu z 10 krajów Europy zidentyfikowali i omówili w trakcie ostatniego międzynarodowego seminarium w Groningen w Holandii (27-28 listopada 2019r.). Ponadto przedstawiliśmy aktualny stan prac w projekcie i działania, które realizować będziemy w najbliższej przyszłości.

Eksperci regionalni zostali poproszeni o dokonanie oceny dobrych praktyk z zakresu nauki przedsiębiorczości dzieci i młodzieży. Każda z nich oceniana była pod kątem znaczenia, transferowalności oraz innowacyjności. W trakcie dyskusji wspólnie omówiliśmy inicjatywy
i programy mające na celu wzbudzanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci
i młodzieży, naukę kreatywnego myślenia i pracy w grupie oraz innych kompetencji niezbędnych we współczesnym środowisku biznesowym.

Przedstawiono następujące dobre praktyki:

 1. Innicia Programme - Program Edukacyjny Kultura Przedsiębiorczości (Izba Gospodarcza
  z Sewilli, Hiszpania).
 2. KaPoDaV – Wsparcie dla doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju  i kształcenia ustawicznego w ramach ŚMP (Region Południowych Moraw, Republika Czeska).
 3. Osiągnięcia juniorów na Łotwie (Region Planowania Zemgale, Łotwa).
 4. Program PRZEDSIĘBIORCA+, Przedsiębiorca + rozwój umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych w edukacji zawodowej (Urząd Miasta Harghita, Rumunia).
 5. Młode przedsiębiorstwo – program dla firm (Rada Hrabstwa Devon, Wielka Brytania).
 6. Szkolenie proaktywne (Region Apulia, Włochy).
 7. Spodziewaj się niespodziewanego – dołącz do stolika odkryć (Uniwersytet Hanze
  w Groningen, Holandia).
 8. Program „Przedsiębiorczość wśród młodzieży” (Fundusz Rozwoju Regionalnego - Region Attyka, Grecja).
 9. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Polska).
 10. Cyfrowa Akademia Juniora (Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła, Republika Chorwacka).

 

Najwięcej dyskusji wzbudziła możliwość adaptacji działań podejmowanych w innych krajach Europy
w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, iż każda dobra praktyka musi być dostosowana do przepisów prawa i systemu edukacji w Polsce, by możliwa była jej implementacja.

Przedstawiciele partnera projektu (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) podkreślali, jak istotną rolę w procesie wdrażania projektu odgrywają partnerzy regionalni, których wiedza, doświadczenie
i kompetencje będą niezbędne w trakcie procesu opracowania Planu działania (Action Plan), który ma być efektem finalnym projektu.