II Międzynarodowe Seminarium projektu pn. E-COOL współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE

W dniach 11.06. – 12.06.2019 r. w Jełgawie na Łotwie odbyło się II Międzynarodowe Seminarium połączone z posiedzeniem Komitetu Sterującego projektu pn. E-COOL w ramach programu INTERREG EUROPE. W wydarzeniu tym uczestniczyli także nasi partnerzy regionalni – Park Naukowo – Technologiczny z Opola oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Organizatorem spotkania był Region Zemgale z Łotwy.

W trakcie dwóch niezwykle intensywnych dni poruszano tematy bieżących zadań realizowanych w projekcie, zaprezentowano 3 najlepsze praktyki wyłonione na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród partnerów projektu, jak i partnerów regionalnych, a także pokazano przykład dobrej praktyki z regionu Zemgale – inkubator biznesu w Jełgawie. Ponowna prezentacja 3 najlepszych praktyk: CERlecon – Playpark Brno z Republiki Czeskiej, The Gatsby Benchmarks and Career Hubs Modal z Devon w Anglii, a także Andalucía Emprende z Sewilli
z Hiszpanii, miały na celu dokonanie dokładnej oceny możliwości zaimplementowania tych praktyk wśród innych partnerów.