Aktualności Aglomeracji Opolskiej

informujemy_iz_dnia_29_marca_2024_r._biuro_stowarzyszenia_aglomeracja_opolska_bedzie_nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż dnia 29 marca 2024 r. Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie nieczynne

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+, które zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Wykonanie wykonanie...

Warsztaty podsumowujące prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

Za nami Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wraz z warsztatami podsumowującymi prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ , które odbyły się w dniu 7 grudnia 2023 roku. Decyzją Walnego Zebrania uchwalono wysokość składek na rok 2024...

III posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 27 listopada 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT AO). Rada jest organem doradczym działającym przy...

Pozytywna ocena Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej uzyskał pozytywną Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, co umożliwia samorządom tworzącym Aglomerację Opolską ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej na projekty rozwojowe w obszarze...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY! OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Termin konsultacji: 15 listopada do 8 grudnia 2023 r....

10 listopada Biuro SAO będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2023 r. Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie nieczynne w związku z ustaleniem dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada (art. 130 § 2 Kodeksu Pracy) Za ewentualne utrudnienia przepraszamy!

II posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 17 października 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT). Rada jest organem doradczym działającym przy...