Aktualności Aglomeracji Opolskiej

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ DO SPRAW STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+ , wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa...

Zakończyliśmy rzeczową realizację zadania Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej.

We wrześniu i październiku odwiedziliśmy 20 gmin województwa opolskiego. Do każdej z nich zawitaliśmy dwa razy. Pierwszy – z plenerowymi warsztatami edukacyjnymi, drugi – w ramach akcji sprzątania Aglomeracji Opolskiej. Przejechaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć do jak największej liczby...

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska rozpoczyna prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 21 października 2022 r. członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+. Praca nad dokumentem prowadzona będzie w modelu partycypacyjnym, co oznacza zaangażowanie jak najszerszej grupy...

Ruszamy z projektem "Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej"

W dniu 11 sierpnia 2022 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Pan Andrzej Kasiura i Pan Joachim Wojtala podpisali w imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego: "Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej" ...

Aktualizacja Strategii ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych została przyjęta Uchwałą nr W/9/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 10 sierpnia 2015r., a następnie zaktualizowana Uchwałą nr W/10/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Aktualnie przystępujemy do kolejnej...

Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej szczegółów w poniższym linku: https://aglomeracja-opolska.pl/...

15 kwietnia Biuro SAO będzie nieczynne

W dniu 15 kwietnia Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie nieczynne w związku z odrabianiem dnia wolnego za 1 stycznia​. Przepraszamy Państwa za wszelkie ewentualne utrudnienia i niedogodności.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Bezpłatne szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych DLA KOGO? Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych i pozostałej...