VI posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych

W dniu 18 stycznia 2021 roku odbyło się VI posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych. Spotkanie poświęcone było w całości na omówienie zagadnień zawartych w ostatecznej wersji Planu działania (tzw. Action Plan) – dokumentu, który jest końcowym etapem fazy pierwszej projektu oraz zwieńczeniem procesu wymiany dobrymi praktykami. Eksperci zewnętrzni ds. Action Plan mieli okazję do przedyskutowania wszystkich elementów tego dokumentu oraz skonsultowania jego treści z grupą Partnerów Regionalnych, którzy przekazali nam cenne uwagi, a także wyrazili chęć dalszej współpracy przy stworzeniu tego dokumentu oraz realizacji zadań w nim ujętych.