Aktualności

Konsultacje III etap

Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

 

Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Aglomeracja Opolska to 21 gmin województwa opolskiego i blisko 330 000 mieszkańców. Umożliwienie im swobodnego i sprawnego przemieszczania się w ramach obszaru to jedno z kluczowych zadań samorządów Aglomeracji.

 

Mając na uwadze, jak ważna dla jakości życia jest możliwość bezproblemowego dotarcia do miejsca pracy, nauki, lekarza, sklepu, czy ośrodka kultury, samorządy Aglomeracji Opolskiej przystąpiły do opracowania Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej. 

 

Dokument ten będzie planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób oraz gospodarki w całej Aglomeracji, przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Niezwykle ważne jest, by w proces opracowania dokumentu zaangażować jak największe grono mieszkańców oraz interesariuszy z całego obszaru AO.

 

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu. Na Państwa opinie i uwagi czekamy w terminie od 6 maja 2022r. do 5 czerwca 2022r.

Uwagi do dokumentu będzie można zgłaszać na kilka sposobów:

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@ao.opole.pl, 77/ 77 44 61 403.

 

JAK PRZEMIESZCZAMY SIĘ W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ?

Jak przemieszczamy się po obszarze Aglomeracji Opolskiej? Z jakich środków transportu korzystamy? Co nam przeszkadza w przemieszczaniu się? Na jakie bariery trafiamy?

Bardzo chcemy poznać Państwa odpowiedzi na te i inne pytania, dlatego prosimy o poświecenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi poprzez poniższą ankietę: https://forms.gle/ssEX1BfQLswBkyKW6

To tylko kilka minut, a może wpłynąć na naszą przyszłość i być częścią Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej!

Zakończyliśmy I etap konsultacji

Pomiędzy 20 a 23 września 2021r. realizowaliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych w ramach prac nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej. Warto zaznaczyć, iż w trakcie całego procesu zaplanowano łącznie trzy etapy konsultacji dokumentu.

Pierwszy etap konsultacji przeznaczony był dla wszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej, interesariuszy oraz włodarzy gmin i powiatów Aglomeracji.

Celem pierwszego etapu konsultacji było przede wszystkim zapoznanie uczestników spotkań z ideą zrównoważonej mobilności miejskiej oraz wypracowaniu głównych założeń dokumentu – problemów, celów i potencjalnych działań.

W ramach konsultacji zorganizowaliśmy 6 spotkań: cztery w formule bezpośredniej oraz dwa spotkania on-line. Spotkaliśmy się w Opolu, Krapkowicach oraz Popielowie. Poza spotkaniami dla mieszkańców, zorganizowaliśmy również spotkanie dla włodarzy gmin i powiatów oraz szerokiego grona interesariuszy. W trakcie prowadzonych dyskusji skupiliśmy się głównie na zagadnieniach dotyczących transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego oraz na kwestiach bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Z rozmów z mieszkańcami wynika, iż największym problemem części Aglomeracji Opolskiej jest wykluczenie komunikacyjne miejscowości oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych. Na dalszych etapach prac nad dokumentem będziemy starali się wspólnie wypracować rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności z uwzględnieniem potrzeb całej Aglomeracji Opolskiej.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach, o których informacje zamieszczać będziemy na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/mobilnAO.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z pierwszego etapu konsultacji społecznych.