Staż pracowników Biura Stowarzyszenia AO w Aglomeracji Ołomunieckiej

Pomiędzy 14 a 25 października 2019r. kolejni przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska uczestniczyli w stażu w Aglomeracji Ołomunieckiej. Staż realizowany jest w ramach projektu Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands), który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska.  Staże i wymiana pracowników to jedno z kluczowych działań projektu, które przyczynić ma się do wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń (szczególnie z zakresu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych) pomiędzy partnerami projektu z Polski i Republiki Czeskiej.

Program stażu, opracowany przez czeskich partnerów projektu Razem dla rozwoju aglomeracji, był niezwykle urozmaicony. Obejmował zarówno wizyty studyjne, których celem było zapoznanie się
w praktyce z realizowanymi lub zrealizowanymi w ramach ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej projektami jak i udział w spotkaniach realizowanych w ramach systemu wdrażania ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej. I tak przedstawiciele partnera wiodącego projektu (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) mieli okazję przyjrzeć się systemowi ścieżek rowerowych w Aglomeracji Ołomunieckiej oraz centrami przesiadkowymi i innymi inwestycjami zrealizowanymi w ramach strategii niskoemisyjnych. Tym samym możliwe było porównanie pewnych elementów systemu wyboru tego typu projektów pomiędzy Aglomeracją Opolską a Aglomeracją Ołomuniecką oraz porównanie samych inwestycji (ich zakresu oraz przebiegu). Uczestnicy stażu mieli również okazję zapoznać się z niezwykle intersującym projektem – Centrum Edukacji Ekologicznej w Slunakovie, które oferuje programy edukacyjne, miejsca noclegowe, wystawy i wiele innych aktywności. Centrum zlokalizowane jest w energooszczędnym budynku i funkcjonuje jako spółka pożytku publicznego powołana przez Miasto Ołomuniec.

Ponadto przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska mogli również zapoznać się
z projektami w obszarze edukacji czy dziedzictwa kulturowego oraz działalnością Parku Naukowo Technologicznego działającego przy Uniwersytecie  Palackyego w Ołomuńcu.

Dla pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska szczególnie interesujące były spotkania, w których mieli okazję uczestniczyć, a które realizowane były w ramach istniejącego w Aglomeracji Ołomunieckiej systemu wyboru projektów  - posiedzenie komitetu monitorującego Strategię ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej oraz grupy roboczej Wiedza i badania, działającej jako jeden z elementów systemu wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej. W trakcie posiedzenia grupy roboczej uczestnicy stażu poznali przebieg procesu preselekcji (oceny ex-ante) projektów ubiegających się
o wsparcie w ramach ZIT. Posiedzenie komitetu monitorującego było natomiast również okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami Aglomeracji Ołomunieckiej w zakresie wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce i Republice Czeskiej.

Niezwykle istotnym elementem stażu były również spotkania z partnerami projektowymi i omówienie dalszych etapów wdrażania projektu Razem dla rozwoju aglomeracji oraz kolejnego wspólnego zadania, które już otrzymało dofinansowanie w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska – Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+.