Staż czeskiego partnera w Aglomeracji Opolskiej

W dniach od 8 do 12 kwietnia 2019r. dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta w Ołomuńcu przebywało na stażu w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Staże są jednym z głównych działań realizowanych w ramach projektu Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands),
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001080.

Tegoroczna edycja stażu była dla naszych czeskich partnerów okazją do dalszego poznawania Aglomeracji Opolskiej, pogłębiania wiedzy na temat systemu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce oraz omówienia kolejnych zadań, jakie czekają nas w ramach wspólnego projektu.

W trakcie pobytu w Opolu, Czesi mieli okazję zobaczyć nowy budynek zaplecza wdrożeniowego
i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu (inwestycja realizowana w ramach ZIT, poddziałanie 2.2.2 RPO WO 2014-2020). W trakcie spaceru po Opolu, przedstawiciele Miasta Ołomuniec mogli zobaczyć efekty największych projektów realizowanych w stolicy województwa oraz dowiedzieć się jak Opole pozyskuje środki UE na realizację zadań podnoszących jakość życia opolan. Ze szczególnym zainteresowaniem Czesi obejrzeli efekt współpracy opolskiego ZOO z ogrodem zoologicznym w Ołomuńcu (budynek żyrafiarni) oraz szklarnię, która dzięki funduszom unijnym jest obecnie jedną z największych atrakcji opolskiego ZOO.

Ponadto uczestnicy stażu w trakcie krótkiej wycieczki po Aglomeracji Opolskiej mogli zobaczyć kilka przykładów inwestycji zrealizowanych w ramach ZIT: centrum przesiadkowe w Gogolinie, odrestaurowaną basztę w Krapkowicach czy zabytkowy spichlerz w Brożcu. Ciekawa była również wizyta w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Instytucja ta jest jednym
z najaktywniejszych beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach instrumentu ZIT.

Staż był również okazją do szczegółowego omówienia zadań w ramach projektu, które czekają partnerów w najbliższej perspektywie. Ponadto przedstawiciele partnera zostali zapoznani
z funkcjonującym w Polsce centralnym systemem teleinformatycznym (SL2014) i możliwościami jego wykorzystania do monitorowania postępów w realizacji ZIT. Omówiono również współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem AO a Opolskim Urzędem Statystycznym.

Program stażu obejmował wiele interesujących punktów i mamy nadzieje, iż przyczynił się do jeszcze większego pogłębienia wiedzy czeskich partnerów o Aglomeracji Opolskiej.