Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne

 

W dniu 18 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa na realizację projektu:

„Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ok. 694 013,75 PLN zł w ramach w ramach działania 5.1  Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewiduje się szereg działań edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców obszaru Aglomeracji Opolskiej, mających na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych Aglomeracji Opolskiej i ochronę różnorodności biologicznej tego obszaru, w tym m.in.:

- konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

- otwarte wykłady i prezentacje;

- lekcje przyrodnicze dla dzieci i młodzieży;

- szkolenia i warsztaty;

- konferencja naukowa;

- wyjazdy studyjne do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, w tym dla osób z niepełnosprawnościami;

- opracowanie i wydanie poradnika dla mieszkańców z podstaw ogrodnictwa;

- nasadzenia drzew i krzewów;

- akcje społeczne związane z ochroną bioróżnorodności pt. „Posadź drzewo”, „Zaadoptuj pszczołę”, „Dziobek jerzyka i komar znika”;

- wieloetapowe kampanie promocyjne oparte na walorach przyrodniczych i różnorodności biologicznej gmin Aglomeracji Opolskiej – nowoczesne narzędzia komunikacyjne i promocyjne.

 


W dniu 8 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na realizację projektu: RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ok. 531 789,75 zł w ramach w ramach działania 5.1  Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewiduje się szereg działań edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców obszaru Aglomeracji Opolskiej, mających na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych Aglomeracji Opolskiej i ochronę różnorodności biologicznej tego obszaru, w tym m.in.:

 

- konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

- otwarte wykłady i prezentacje;

- lekcje przyrodnicze dla dzieci i młodzieży;

- szkolenia i warsztaty;

- konferencje naukowe;

- zajęcia teatralne dla seniorów;

- opracowanie i wydanie podręcznika do zarządzania bioróżnorodnością w gminach Aglomeracji Opolskiej;

- wyjazd do Centrum Bioróżnorodności do Milicza.

-wieloetapowe kampanie promocyjne oparte na walorach przyrodniczych i różnorodności biologicznej gmin Aglomeracji Opolskiej – nowoczesne narzędzia komunikacyjne i promocyjne.

 

 

Realizacja projektu przewidziana jest od września 2017 roku do czerwca 2019 roku.

Aby być na bieżąco z działaniami w projekcie kliknij w obrazek poniżej: