Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 16 października 2013r., natomiast jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła niespełna miesiąc po zebraniu – 14 listopada 2013r.

W marcu 2014 roku do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice, stając się jego 21 członkiem. W dniu 6 lipca 2021 roku do grona członków zwyczajnych dołączył Powiat Krapkowicki i Powiat Opolski.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska kontynuować będzie działania zainicjowane w 2012 roku przez gminy, które wówczas przystąpiły do porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej. Ich głównym celem jest poprawa warunków życia jej mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki Aglomeracji Opolskiej. Niezwykle istotne będą również zadania związane z wykorzystaniem funduszy unijnych, z jakich w perspektywie 2014-2020 Aglomeracja Opolska korzystać będzie w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Przewodniczący: Andrzej Kasiura, Burmistrz Krapkowic

Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Stelnicka, Zastępca Prezydenta Miasta Opola

Członkowie Zarządu:

Bartłomiej Kostrzewa, Burmistrz Niemodlina
Mirosław Wieszołek, Burmistrz Ozimka
Leonard Pietruszka, Wójt Komprachcic

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

Przewodniczący: Katarzyna Gołębiowska - Jarek, Wójt Gminy Dąbrowa

Sekretarz: Dominik Pikos, Wójt Gminy Turawa

Członkowie Komisji:

Krzysztof Reinert, Burmistrz Gogolina

Krzysztof Cebula, Burmistrz Prószkowa

 

Przejdź do danych kontaktowych >