Przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

 

W dniu 28 sierpnia 2023 roku uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przyjęty został Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej, zwany również SUMPEM dla Aglomeracji Opolskiej

To kluczowy dokument wyznaczający kierunki działań samorządów tworzących Aglomerację Opolską w perspektywie do 2030 roku w obszarze mobilności.

 

PO CO NAM PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI (SUMP)?

 • Chcemy poprawić dostępność komunikacyjną Aglomeracji Opolskiej;
 • Chcemy umożliwić mieszkańcom sprawne przemieszczanie się oraz dotarcie do najważniejszych generatorów ruchu (pracy, szkoły, przychodni, sklepu, instytucji kultury czy atrakcji turystycznych);
 • Chcemy zapewnić wysokiej jakości zrównoważoną komunikację na całym obszarze Aglomeracji Opolskiej; 
 • Chcemy poprawić bezpieczeństwo i warunki przemieszczania wszystkim użytkownikom ruchu;
 • Chcemy poprawić jakość powietrza i dbać o środowisko naturalne;
 • Chcemy pozyskać środki finansowe na poprawę mobilności.

 

CZYM JEST DLA NAS PLAN MOBILNOŚCI?

 • To propozycja rozwiązania problemów środowiskowych i klimatycznych związanych z nadmiernym ruchem samochodowym;
 • Próba kompleksowej budowy zmian zachowań transportowych;
 • Kompleksowe planowanie działań związanych z projektami infrastrukturalnymi;
 •  Poszukiwanie partnerów, którzy chętnie zaangażują się w realizację nowych projektów i pomysłów.

 

CO ZAWIERA PLAN MOBILNOŚCI?

 • Diagnozę - analizę obecnej sytuacji w zakresie mobilności;
 • Wypracowaną, wspólną wizję mobilności dla AO;
 • Listę celów i konkretnych działań dobranych pod potrzeby (określonych przez mieszkańców/interesariuszy) i możliwości AO;
 • Plan działania i plan finansowy;
 • Zasady monitoringu (obligatoryjne wskaźniki monitorowania) i ewaluacji;
 • Załącznik – Przykładowe zadania wpisujące się w cele Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

 

GŁÓWNE WNIOSKI Z DOKUMENTU:

 • Dysproporcje pomiędzy Opolem, większymi miejscowościami i najmniejszymi wsiami w zakresie dostępności: komunikacji zbiorowej, infrastruktury i dostępnych rozwiązań w zakresie mobilności;
 • Jednym z największych wyzwań stojących przed AO jest wyrównywanie możliwości i przeciwdziałanie wykluczeniu w obszarze mobilności i dostępności tanich, komfortowych, szybkich i ekologicznych sposobów przemieszczania się;
 • Do wielu miejscowości AO nie dociera żaden transport publiczny, nie można więc mówić o poprawie konkurencyjności, gdy nie ma transportu publicznego i mieszkańcy muszą korzystać z samochodów; w wielu przypadkach powoduje to wykluczenie lub znaczne utrudnienie w dostępie do szkoły, pracy, usług czy kultury;
 • Konieczna jest integracja transportu na obszarze AO (kwestie organizacyjne, infrastrukturalne);
 • Konieczne są sieć i centra przesiadkowe;
 • Poprawa transport autobusowego i kolejowego oraz infrastruktury transportu niezmotoryzowanego;
 • Nacisk na edukację, informację i promocję.