CEL OSIĄGNIĘTY - AGLOMERACJA WSPÓLNIE Z ECO POZYSKAŁA 6,9 MLN ZŁ !!!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej została pozytywnie  zaopiniowana przez Ministerstwo Rozowju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Kluczowa zmiana dotyczyła wpisania na listę projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opole w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych.

Szacowany koszt całkowity: 12,4 mln zł
Szacowana kwota dofinansowania: 6,9 mln zł

Wpisanie projektu na listę umożliwiło wnioskodawcy (Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A.) aplikowanie o dostępne dla Aglomeracji Opolskie w trybie pozakonkursowym środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt został pozytywnie zidentyfikowany przez  Instytucję Zarządzającą  Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, że na obszar Aglomeracji Opolskiej za pośrednictwem Energetyki Cieplnej Opolszczyzny otzryma kolejne środki w wysokości 6,9 ml złotych. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 12, 4 mln złotych.

Projekt zakłada likwidację węzłów grupowych na terenie miasta Opola, z których aktualnie, dostawa ciepła do budynków, prowadzona jest niskotemperaturowymi sieciami ciepłowniczymi. W wyniku realizacji programu do każdego
z ogrzewanych obiektów doprowadzona zostanie preizolowana, wysokotemperaturowa sieć ciepłownicza oraz zabudowany zostanie indywidualny dedykowany węzeł cieplny. Przeprowadzenie modernizacji pozwoli na:

  • zmniejszenie strat ciepła wynikające z wymiany wyeksploatowanych i przestarzałych technologicznie siec;
  • dodatkowe obniżenie strat w układach, w których dostarczane obecnie jest ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • optymalizację (zmniejszenie) zużycia ciepła dzięki zabudowie węzłów w poszczególnych budynkach realizujących indywidualne programy zapotrzebowania na ciepło;

Jak pokazują wyniki realizowanych tego typu zadań (ECO SA od kilku lat współpracuje w tym zakresie ze spółdzielniami mieszkaniowymi) uzyskiwane oszczędności po stronie odbiorców ciepła, sięgają 20%. Należy również podkreślić, iż części przewidzianych do wymiany sieci jest własnością odbiorców (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) lub posiada nieuregulowany stan właścicielski, co w znaczącym stopniu utrudnia usuwanie awarii.