Dokumenty

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentami i opracowaniami, które powstały w toku prac nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

Raporty z poszczególnych etapów konsultacji społecznych dokumentu znajdują się tutaj: https://www.aglomeracja-opolska.pl/mobilna-ao/konsultacje-spoleczne/zakonczylismy-i-etap-konsultacji

oraz tutaj: https://www.aglomeracja-opolska.pl/mobilna-ao/konsultacje-spoleczne/zakonczylismy-ii-etap-konsultacji.