Zakończyliśmy II etap konsultacji

Drugi etap konsultacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej za nami!

 

Zgodnie z zapowiedziami w listopadzie zorganizowaliśmy drugi etap konsultacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

Celem spotkań, które zorganizowaliśmy w dniach 15-17 listopada, było przede wszystkim przedyskutowanie obszarów strategicznych Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej  oraz nadanie im priorytetów. Chcieliśmy poznać opinię zarówno włodarzy gmin i powiatów Aglomeracji Opolskiej, jak i interesariuszy oraz mieszkańców na temat tego, jakie działania są ich zdaniem najważniejsze do realizacji, by mieszkańcy Aglomeracji mogli bez większych przeszkód przemieszczać się wykorzystując do tego zrównoważone środki transportu.

Z mieszkańcami Aglomeracji Opolskiej spotkaliśmy się w Popielowie, Opolu oraz Gogolinie. Ponadto do rozmów zaprosiliśmy włodarzy i pracowników gmin i powiatów AO oraz interesariuszy. Szczególnie cieszy nas fakt, iż mieszkańcy chętnie rozmawiali o swoich potrzebach i pomysłach w zakresie przemieszczania się. Najwięcej emocji wzbudzała kwestia organizacji publicznego transportu zbiorowego, który umożliwiłby wszystkim mieszkańcom Aglomeracji dotarcie do pracy, szkoły, sklepu, lekarza czy kina lub teatru. Ożywiona dyskusja towarzyszyła również działaniom związanym z transportem niezmotoryzowanym i jego infrastrukturą.

Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym udało się również zaprosić szerokie grono interesariuszy, reprezentujących władze regionu, środowiska naukowe, seniorów, młodzież, przewoźników, organizatorów transportu, organizacji pozarządowych.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za intensywną pracę! Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją oraz galerią zdjęć.