Agglomerations4Borderlands

Projekt "Razem dla rozwoju aglomeracji" (Agglomerations4Borderlands) jest realizowany przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz dwóch partnerów czeskich: Miasto Ołomuniec i Regionalną Agencję Rozwoju Moraw Środkowych. Projekt jest realizowany w okresie: 01.02.2018 – 31.12.2020.

Celem projektu jest przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji odpowiedzialnych za rozwój społeczno-gospodarczy obydwu aglomeracji oraz wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Efektem wymiany doświadczeń będzie wykorzystanie rozwiązań stosowanych w kraju sąsiada po drugiej stronie granicy, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu jakości wdrażanych polityk publicznych.

 

W ramach projektu są realizowane następujące działania:

1. Wizyty przedstawicieli partnera polskiego oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Ołomunieckiej.

2. Opracowanie polsko-czeskiego portalu internetowego na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów aglomeracyjnych oraz współpracy transgranicznej.

3. Wizyty przedstawicieli partnerów czeskich oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Opolskiej.

4. Wymiana pracowników i staże w instytucjach partnerskich.

5. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania strategii zintegrowanej poprzez stworzenie sieci współpracy.

 

Projekt jest skierowany następujących grup docelowych:

1. Osób odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych w instytucjach zajmujących się rozwojem dwóch obszarów funkcjonalnych - Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej.

2. Przedstawicieli instytucji współpracujących, którzy biorą udział w wizytach studyjnych (np. szkół wyższych, organizacji wsparcia biznesu, itd.).

3. Mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice