VII posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych

Celem VII posiedzenia grupy Partnerów Regionalnych była kontynuacja procesu wymiany dobrymi praktykami oraz uczestnictwo w czterostopniowym procesie oceny dobrych praktyk. Tym razem ocenie poddano wszystkie najlepsze przedsięwzięcia trzeciej rundy wymiany doświadczeniami z obszaru przedsiębiorczości ludzi młodych.  Zespół projektowy E-COOL przygotował krótką prezentację każdej dobrej praktyki od wszystkich partnerów pokazujących działania skierowane do grup defaworyzowanych. Informacje zostały przetłumaczone w taki sposób, aby wszyscy członkowie grupy Partnerów Regionalnych mogli zrozumieć szerszy kontekst i ocenić każdą praktykę pod względem innowacyjności, możliwości transferu i znaczenia. Ze względu na sytuację pandemiczną spotkanie odbyło się online za pośrednictwem platformy Zoom. Ocena dobrych praktyk została przeprowadzona za pomocą ankiet internetowych. Na koniec spotkania w skrócie przedstawiono ostateczny wersję Planu działania, który zostanie poddany dalszej ocenie przez oficerów programu INTERREG EUROPE.