III spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu pn. „Tropa Verde - nagradzamy recykling!”

W dniu 28 października 2019 roku w godzinach 12:30 – 15:00 miało miejsce trzecie spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu pn. „Tropa Verde - nagradzamy recykling!” współfinansowanego
z programu URBACT.

Pierwszym punktem było zaprezentowanie przez pracownika Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT Pana Karola Burego nowych członków sieci URBACT, którzy dołączyli do programu w ostatnich miesiącach. Na wzmiankę zasługuje fakt, iż wśród nowych członków znalazło się także Miasto Opole, które realizuje projekt pn. URBREC „Centra Zasobów Miejskich”. Wspólnie działamy w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego wykorzystania
i recyklingu.

Następnie skoncentrowano się nad dokładnym omówieniem funkcjonowania portalu Tropa Verde oraz technicznych aspektach nagradzania za recykling. Ogromne podziękowania za wsparcie merytoryczne dla wszystkich przybyłych.