IV Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

7 listopada 2019 roku w godzinach 11:00 – 13:00 spotkaliśmy się już po raz czwarty
z członkami Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT projektu pn. „Tropa Verde - nagradzamy recykling!” współfinansowanego z programu URBACT.

Tematem przewodnim były techniczne aspekty funkcjonowania portalu Tropa Verde, a także ustalenie form nagradzania mieszkańców za prawidłowe i świadome podejście do segregowania odpadów. Spotkanie to było niezwykle cennym doświadczeniem, gdyż w najbliższej przyszłości portal Tropa Verde funkcjonujący na zasadzie gry miejskiej, będzie służył wszystkim członkom aglomeracji opolskiej. Dziękujemy za wszystkie niezmiernie ważne uwagi przedstawicielom Urzędu Miasta Opola, Gminy Krapkowice, Gminy Izbicko, Gminy Popielów, Gminy Walce, Gminy Lewin Brzeski, Gminy Dobrzeń Wielki, Uniwersytetu Opolskiego, Zakładu Komunalnego w Opolu i firmy Remondis.