IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka Niskoemisyjna, IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Konkurs nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/20

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Plac Wolności 6, 45-018 Opole


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

14 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą 6446/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 4445/2021 dokonał zmiany Listy projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

29 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą 5978/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 4445/2021 dokonał zmiany Listy projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór.

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

4 października 2021 r.  Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5615/2021 ZWO z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4445/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r., w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej – IV nabór, zmienionej Uchwałą nr 4446/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. dokonał zmiany Listy projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór.

 


ZAKOŃCZENIE OCENY MERYTORYCZNEJ PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

W dniu 20 sierpnia 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu, który został przekazany do ponownej oceny po procedurze odwoławczej. W dniu 10 września 2021 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poinformowała o pozytywnej weryfikacji kwalifikowalności projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020, w związku z zakończoną oceną merytoryczną po procedurze odwoławczej.

 

Poniżej znajduje się zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór.

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4446/2021 zmieniającą Uchwałę Nr 4445/2021 z dnia 22 marca 2021 r. zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Poniżej publikujemy listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

12 lutego 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/20 w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Spośród 15 wniosków o dofinansowanie projektów 1 został oceniony negatywnie, a 14 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór

 


INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

Na posiedzeniu 22 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę Nr 4321/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2749/2020 z dnia 18 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 2946/2020  z dnia 22 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 4044/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/20 w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020, którą termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na marzec.

 • Regulamin konkursu, punkt 16: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymuje brzmienie: marzec 2021 r.
 • Ogłoszenie o konkursie, punkt: Termin rozstrzygnięcia konkursu otzrymuje brzmienie: marzec 2021 r.

Obowiązująca wersja regulaminu konkursu: Regulamin konkursu_wersja aktualna


 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na zmianę terminu oceny merytorycznej projektów zgodnie z Uchwałą Nr 4210/2021 z 2 lutego 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4043/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 grudnia 2020r. w sprawie wydłużenia terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/20, określonego dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV).

Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do 15 lutego 2021r.


INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2020r., Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 4044/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2749/2020 z dnia 18 maja 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr 2946/2020  z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/20 w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020

Ww. Uchwałą wprowadzone zostały następujące zmiany:  

 1. w regulaminie konkursu: Punkt 16 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymuje brzmienie:Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2021 r.”

oraz

 1. w ogłoszeniu o konkursie: Punkt Termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymuje brzmienie:
 • luty 2021 r.

 

Poniżej obowiązująca wersja regulaminu konkursu:


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 4043/2020 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV).
Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do 29 stycznia 2021 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

W dniach od 7 sierpnia do 20 listopada 2020 r. przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór.

Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

 


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ

W dniu 3 listopada 2020 r. Uchwałą nr 3673/2020 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV). Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 20 listopada 2020 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W okresie 22.06.2020 r. – 06.08.2020 r. przeprowadziliśmy IV nabór wniosków o dofinansowanie projektóww ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.  

 

Lista projektów złożonych w ramach konkursu do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór

 


Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że 22 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2946/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2749/2020 z 18 maja 2020 r.. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/20 w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zakres zmian obejmuje:

 • wydłużenie terminu naboru wniosków do dnia 06 sierpnia 2020 r.
 • zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2020 na styczeń 2021 r.
 • Regulamin konkursu - wersja aktualna

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu 3.2.2

 


UWAGA!!!

Spotkanie informacyjne w ramach niniejszego konkursu nie zostanie przeprowadzone ze względu na zagrożenie epidemiczne.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 44 61 405 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

 


 

Termin naboru wniosków

22.06.2020 r.  – 06.08.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole

(wejście od parkingu)

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 •  
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa[1] ,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.


[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[2] budynków użyteczności publicznej[3]  wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:

a) ocieplenie obiektu,

b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.


[2] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

[3] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363)
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej wynosi  6 500 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.
Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - wersja aktualna

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

ARCHIWUM

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja nr 1 ze zmianami

Regulamin konkursu - wersja nr 1 ze zmianami (XII 2020)

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 43)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818.)
 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).
 5. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 6. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 17)
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 15. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 16. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1363).
 18. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (Pzp) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020; Instytucji Pośredniczącej ZIT RPO WO 2014-2020, oraz na portalu Funduszy Europejskich

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest, za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. Ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej.  Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.             

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

 

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

 

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E-mail: info@ao.opole.pl

Faksu: +48 77 44 59 612

Telefonu: +48 77 44 61 404, +48 77 54 17 934

Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów

pl. Wolności 6, 45-018 Opole

(wejście od parkingu)

 

Linki