Nowi członkowie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska!

Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 6 lipca 2021 do grona członków zwyczajnych zostały przyjęte Powiat Krapkowicki i Powiat Opolski. Nasze partnerstwo rozwija się, co pozwoli nam jeszcze bardziej zintegrować działania i skuteczne zarządzać środkami finansowymi na obszarze Aglomeracji Opolskiej, a przede wszystkim przygotować się do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.