Ostatnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

W dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w kadencji 2018 – 2024, w składzie Andrzej Kasiura – Przewodniczący Zarządu, Małgorzata Stelnicka – Zastępca Przewodniczącego oraz Dorota Koncewicz, Leonard Pietruszka, Joachim Wojtala – Członkowie Zarządu.   

Podczas obrad nastąpiło podsumowanie kadencji 2018 – 2024, w której praca Zarządu koncentrowała się na wsparciu partnerstwa poprzez wdrażaniu zintegrowanych instrumentów terytorialnych, realizacji projektów  rozwojowych  i przygotowaniu dokumentów strategicznych. Kadencja Zarządu zbiegła się z okresem pandemii COVID – 19, wojną w Ukrainie i kryzysem energetycznych, te trudne wydarzenia wymagały często od samorządów skutecznych działań i pilnych decyzji.

Zarząd Stowarzyszenia wyznaczył termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w którym odbędą się wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Pożegnano również odchodzących włodarzy Panią Dorotę Koncewicz i Pana Joachima Wojtalę.

ox7h-3tj