Pozytywna ocena Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej uzyskał pozytywną Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, co umożliwia samorządom tworzącym Aglomerację Opolską ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej na projekty rozwojowe w obszarze mobilności np. trasy rowerowe, nowoczesny tabor autobusowy, infrastrukturę nadającą priorytet transportowi publicznemu.

 

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej, czyli SUMP (Sustainable Urban Plan Mobility) dla Aglomeracji Opolskiej, wyznacza kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności do 2030 roku.