Praca Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 29.03.2021 - 09.04.2021

W dniach 29.03.2021 - 09.04.2021 Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie czynne stacjonarnie w godzinach 08:00 - 14:00, jedynie na potrzeby załatwienia spraw pilnych i niemożliwych do realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie sprawy wymagające załatwienia stacjonarnie, powinny być wcześniej uzgodnione z pracownikami merytorycznymi Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.