Wyróżnienie w kategorii Samorządowy Lider Zarządzania 2014 - "Razem dla rozwoju"

W marcu Biuro Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zgłosiło swój udział w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2014 „Razem dla rozwoju”.  Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania gmin, powiatów i województw.

W dniu 25 marca 2014r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej.

Aglomeracja Opolska została jednym z 13 finalistów. W celu wyłonienia laureatów, do połowy maja,  komisja konkursowa odwiedzi wszystkie partnerstwa i wskaże najciekawsze doświadczenia współpracy miedzysamorządowej.

Konkurs jest częścią projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Miast Polskich ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pt. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

LISTA FINALISTÓW