Bezpłatne szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

DLA KOGO?

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych i pozostałej administracji publicznej.  

 

 

TERMIN:

Szkolenie dwudniowe: 18-19 maja 2022 r, (środa i czwartek)

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu szkolenia na 8-9 czerwca 2022 r. (środa i czwartek)

               

GODZINY: 9:00-15:00

 

MIEJSCE: online, link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom na 3 dni przed planowanym szkoleniem.

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie:

do 2 czerwca 2022 r.

 • Formularz należy nadesłać na adres e-mail: agnieszka.rozmus@ao.opole.pl
 • Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl 
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia 

 

 Podstawowe zagadnienia:

 1. Zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) – omówienie;
 2. Kwalifikacja przedsięwzięć dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ – ćwiczenie warsztatowe; 
 3. Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych grup przedsięwzięć, wraz z praktycznymi wskazówkami - jak szybko i skutecznie przejść/przeprowadzić procedurę? (studia/symulacje przypadków, dyskusja);
 4. Organy zaangażowane w proces wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 5. Analiza dokumentacji (decyzja, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - ROŚ) - wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania ROŚ i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP);
 6. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - wybrane dobre praktyki;
 7. Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000; 
 8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko;
 9. Dobra decyzja środowiskowa - studia przypadków wraz z orzecznictwem i omówieniem konsekwencji;
 10. Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji - na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniach, by szybko zdobyć i bez problemu rozliczyć środki UE;
 11. Sporządzanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami - wykonać we własnym zakresie, czy zlecić? - studia przypadków (case studies), wzory dokumentów;
 12. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i jej ewentualne uzupełnienia – warsztaty;
 13. Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko;
 14. Możliwości zaskarżenia decyzji środowiskowej lub decyzji odmawiającej wydania uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia.

 

Szkolenie poprowadzi:

 

Agnieszka Masłowska-Gądek:

 

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz studiów podyplomowych: Zamówienia Publiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (praca dyplomowa: Środki ochrony prawnej Wykonawcy w postępowaniu) .

Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa).

Od 2012 r. trener szkoleń prawnych, współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Przykładowe zrealizowane szkolenia:

 • Decyzje środowiskowe
 • Wycinka zieleni
 • KPA w ochronie środowiska
 • Naruszenie stanu wód na gruncie
 • Prawo budowlane
 • Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Proces inwestycyjno-budowlany