Nagrody i wyróżnienia

partnerstwo-samorzadow

Aglomeracja Opolska wyróżniona na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP

Aglomeracja Opolska została wyróżniona na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP jako przykład dobrej praktyki w kategorii Partnerstwo samorządowe.
slz

Wyróżnienie w kategorii Samorządowy Lider Zarządzania 2014 - "Razem dla rozwoju"

W marcu Biuro Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zgłosiło swój udział w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2014 „Razem dla rozwoju”. Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania gmin, powiatów i województw. W dniu 25 marca 2014r. odbyło się posiedzenie...